Beleid rondom beoordelingen

Leadpartners stellen ons veel vragen over het beleid rondom de beoordelingen. Wij lichten graag toe hoe wij met beoordelingen omgaan en wat wij doen om fraude te voorkomen.

Uitgebreide check
De beoordelingen die uit de Kwaliteitscheck Hypotheekadviseur voortkomen, geven de mening van de consument weer. Meestal weerspiegelt deze de werkelijkheid. In een enkel geval kan het oordeel van de consument afwijken van de mening die de hypotheekadviseur had verwacht of reëel vindt. Omdat het om een subjectieve mening van de consument gaat, moeten wij de scores en toelichtingen respecteren. Wij kunnen daarover niet in discussie gaan. Wel zullen wij altijd de namen van adviseurs uit de beoordelingen verwijderen en respectloze uitingen eruit halen. De enige reden om een beoordeling in zijn geheel te schrappen is in geval van fraude. Alle beoordelingen/reviews over hypotheekadviseurs worden individueel gecheckt, gescreend en geaccordeerd door Independer.nl. Mocht u desondanks aanwijzingen hebben dat één van uw beoordelingen berust op fraude dan kunt u dat bij ons melden via het extranet. Bij iedere beoordeling kunt u fraude melden. Als u op het rode envelopje klikt (de ‘meld fraude’ knop), ontvangt Independer.nl uw melding van mogelijke fraude. Independer.nl zal contact opnemen met de beoordelaar en u per e-mail over de uitkomst/beslissing informeren. In geval van fraude wordt de beoordeling meteen verwijderd.

Dempingsfactor
Om te voorkomen dat één negatieve beoordeling uw rapportcijfer sterk beïnvloedt, voegen wij per kantoor vijf beoordelingen toe met het gemiddelde cijfer. Voorlopig houden we nog een 7 als gemiddelde aan.  Dit is een statistisch verantwoorde manier om rapportcijfers te dempen. Overigens heeft onderzoek aangetoond dat consumenten een negatieve beoordeling negeren als de rest van de beoordelingen goed zijn.

Zorg zelf voor voldoende beoordelingen
Over ongeveer anderhalve maand lanceren wij onze nieuwe module ’Zoek hypotheekadviseur’. U heeft dus nog even de tijd om nieuwe beoordelingen en kwaliteitsmetingen te verzamelen. Het rapportcijfer wordt op uw kantoorpagina vermeld, zodra uw kantoor 5 consumentenbeoordelingen en 3 kwaliteitsmetingen heeft ontvangen. Uiteraard zorgt een hoger aantal beoordelingen en kwaliteitsmetingen voor een betrouwbaarder rapportcijfer. Het is dus in uw eigen belang om zoveel mogelijk beoordelingen te ontvangen.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.