Bij mijn kantoor staan adviseurs vermeld die niet meer voor mij werken. Kunnen deze worden verwijderd?

Via het extranet kunt u zelf onder de tab ‘Adviseurs’ wijzigingen aanbrengen met betrekking tot uw adviseurs. In uw kantoorprofiel zijn deze dan niet meer zichtbaar. Als consumenten deze adviseur willen beoordelen, blijft zijn naam nog wel zichtbaar bij uw kantoor. De reden  hiervoor is dat consumenten deze adviseur nog moeten kunnen beoordelen toen deze nog wel nog wel werkzaam was voor uw kantoor. Als u een adviseur verwijdert, heeft dat geen consequenties voor uw beoordelingen. Deze blijven allemaal getoond tot 5 jaar terug, ook van de verwijderde adviseur.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.