Independer.nl verbetert klanttevredenheidsonderzoek

De bezoekers van de hypotheekpagina’s op Independer.nl en Funda krijgen binnenkort een verbeterde versie voorgelegd van de Independer Consumenten Monitor (ICM) hypotheekadviseurs. Dit is het permanente onderzoek naar de tevredenheid van consumenten over hypotheekadviseurs.

Consumenten delen ervaringen
Bezoekers van Independer.nl die hypotheken willen vergelijken, krijgen de vragen van de Independer Consumenten Monitor voorgelegd. De eerste vraag is of hij/zij ervaring heeft met hypotheekadvies. Als dat zo is kan de bezoeker aangeven door welk kantoor en welke adviseur hij/zij is geadviseerd. Vervolgens wordt er gevraagd wat hij/zij van het advies vond, dit kan uitgebreid in woorden worden toegelicht. Voorlopig blijft het bij deze relatief oppervlakkige vragen, maar er wordt nagedacht over een soort checklist waarmee in de toekomst ook de kwaliteit van het adviesproces kan worden beoordeeld.
Focus op goede adviseurs
Independer wil met de uitkomsten van het onderzoek consumenten zo goed mogelijk helpen bij het maken van keuzes met betrekking tot hypotheekproducten en -advisering. Het uiteindelijke doel is dat de consument in de toekomst zelf een adviesorganisatie kan kiezen op basis van kwaliteits- en serviceaspecten rondom het afsluiten van een hypotheek. Daardoor wordt ook zichtbaar dat er veel adviseurs zijn die gewoon goed advies geven. Uiteraard werken we als Independer het liefst met deze adviseurs samen. Want Independer.nl wordt erop aangekeken als een adviseur slecht werk levert.

Publicatie
De komende weken worden de reacties alleen maar verzameld. Als er genoeg data zijn kunnen de resultaten per kantoor of adviseur worden gepubliceerd op de website van Independer.nl. Dit gebeurt dan zoals oordelen op andere websites worden getoond, dus inclusief reacties van consumenten. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt voor een persbericht, zoals ook met de uitkomsten van andere ICM’s gebeurt.

Fraude beperken
Bij het achterlaten van informatie op internet ligt altijd het risico van fraude op de loer en daarom moet iedere bezoeker zijn reactie per e-mail bevestigen. Ook op andere manieren zullen we eventuele fraude tegengaan. We willen uiteraard niet dat adviseurs elkaar gaan zwartmaken of hun eigen kantoor juist gaan aanprijzen. Ongenuanceerde opmerkingen of scheldkanonnades zullen dan ook niet op de site worden getoond. Deelnemers aan het onderzoek kunnen zelf aangeven of hun reacties onder hun eigen naam mogen worden gepubliceerd.

Meer weten over de vernieuwde ICM hypotheekadviseurs? Mail dan naar cbouter@independer.nl.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.