Independer.nl pakt fraude met reviews hard aan

Hypotheekadviseurs en consumenten zijn gebaat bij oprechte reviews en waarheidsgetrouwe Kwaliteitschecks. Toch zijn er helaas adviseurs die misbruik willen maken van deze instrumenten. Heel jammer, want Independer.nl spoort fraudegevallen op. Wij steken veel tijd en energie in de integriteit van onze site, daarom nemen wij fraude bij beoordelingen hoog op.

Partijdige beïnvloeding is niet toegestaan
Het is onmogelijk om een volledige lijst met activiteiten te geven die wij als partijdig zien, maar je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het geven van valse beoordelingen of het invullen van Kwaliteitschecks door bijvoorbeeld eigenaren, samenwerkingspartners, werknemers of familieleden / vrienden van medewerkers van hypotheekkantoren en opzettelijke beinvloeding van het zoekresultaat door het opvoeren van onjuiste gegevens. Ook beoordelingen vanaf een hypotheekkantoor worden niet geaccordeerd. Ook zien wij het samen met de klant invullen van  beoordelingen of Kwaliteitschecks als partijdig en dat geldt vanzelfsprekend ook voor een beoordeling waarvoor een beloning is gegeven of die onder dreiging van rechtsmiddelen tot stand is gekomen.

Fraudechecks
Iedere afzonderlijke beoordeling of Kwaliteitscheck wordt door geautomatiseerde systemen gecheckt op een groot aantal punten om fraude te detecteren. Daarna beoordelen medewerkers van Independer.nl deze handmatig. Bij het geringste vermoeden van fraude doen wij nader onderzoek.

Maatregelen
Als wij een partijdige beïnvloeding constateren, nemen we de volgende maatregelen:

• We wijzen de beoordeling of Kwaliteitscheck af
• We verwijderen deze van onze site
• We geven het kantoor een officiële waarschuwing
• We blijven het frauderende kantoor verscherpt controleren op mogelijke andere pogingen om de positie op de ranglijst te manipuleren
• We beëindigen het abonnement ‘Extranet Basis’
• We waarschuwen onze bezoekers gedurende 6 maanden voor de acties van dit hypotheekkantoor
• Alle data van het kantoor worden verwijderd. Alleen de naam en het adres worden op de site getoond. Daarbij staat gedurende 6 maanden vermeld dat er over het kantoor geen gegevens worden getoond vanwege partijdige beïnvloeding
• Wij lichten de (vak)media in over de partijdige beïnvloeding van het kantoor

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via extranethypotheken@independer.nl.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.