Jaar van de waarheid voor ‘Zoek hypotheekadviseur’

Het jaar van de waarheid. Zo noemt projectleider Christian Bouter 2011 voor ‘Zoek hypotheekadviseur’ van Independer.nl. “We zetten in op een verdubbeling van het aantal waarnemingen per 1 juli.”

Met ‘Zoek hypotheekadviseur’ (mede gebaseerd op de Kwaliteitscheck hypotheekadviseur) heeft Independer.nl zijn nek uitgestoken, want de kosten zijn “echt fors” en gaan voor de baten uit. Weliswaar krijgt het verdienmodel steeds meer vorm, alles staat of valt met voldoende volume. Vandaar dat Independer inzet op een verdubbeling van het aantal waarnemingen tot 26.000. Hoe meer volume, hoe interessanter de data die ‘Zoek hypotheekadviseur’ oplevert en die Independer wil vermarkten om de kosten terug te verdienen. “We hebben ‘Zoek hypotheekadviseur’ mede opgezet uit idealisme, Independer kan zich dat gelukkig veroorloven. Maar uiteindelijk moeten de hypotheekmodules zichzelf kunnen bedruipen”, zegt Bouter.

Met ‘Zoek hypotheekadviseur’ heeft Independer twee miljoen euro aan omzet op jaarbasis ingeleverd, vertelt Bouter. In de oude opzet vergeleek de consument het hypotheekaanbod op basis van rente en werd dan doorverwezen naar de betre!ende aanbieder. Of een geselecteerde hypotheekintermediair, maar hiermee stopte Independer onder meer omdat de geselecteerde adviseur niet altijd het product kon bieden van de door de klant gekozen aanbieder.

Nog steeds kiest zestig procent van de circa 50.000 hypotheekzoekers die maandelijks naar de Independer-site gaan voor de rentevergelijkingsmodule als ingang. Veertig procent kiest al voor de module ‘Zoek hypotheekadviseur’. Die klanten leveren Independer nog niet per se iets op. Independer heeft zelfs de neutrale website checkuwhypotheekadviseur.nl opgezet speciaal voor adviseurs die hun kantoor liever niet in verband brengen met Independer.nl. Bouter: “Bij een aantal intermediairs leeft de angst dat als zij de klant naar ons verwijzen, wij er met die klant vandoor gaan. Bijvoorbeeld door hem een autoverzekering te verkopen. Gegevens die wij via de Kwaliteitscheck hypotheekadviseur verzamelen, worden echter niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Wij zullen dat binnenkort ook vastleggen in een onder extern toezicht opgesteld officieel document.”

Volgens Bouter profiteert het intermediair juist van Independers initiatief. “Je krijgt gratis de klant. Dan helpen we je toch juist? En als je goed hypotheekadvies geeft, gunt die klant je ook nog de autoverzekering. Consumenten zijn erg enthousiast. We zien steeds meer hypotheekadviseurs die twee tot vier nieuwe klanten krijgen per week via onze website.” Bouter constateert dat de kantoren die weten hoe ‘Zoek hypotheekadviseur’ werkt, er inmiddels graag en veel gebruik van maken. “Er is een kopgroep waar het kwartje gevallen is. Ik durf te stellen: dat zijn de ondernemers onder het intermediair. Het is leuk om te zien wat er nu gebeurt; adviseurs roepen zichzelf al uit tot de beste hypotheekadviseur van de regio. Dat moet overigens ook weer geen wildgroei worden en we zullen daar spelregels voor opstellen. Kantoren benaderen in eerste instantie klanten waarvan ze vooraf denken dat zij gunstig over hen zullen oordelen. Dat geeft nog een wat vertekend beeld. De uitdaging is om de meer kritische consument te bewegen zijn oordeel te geven.”

Independer.nl wil ook klanttevredenheidsonderzoek gaan houden, onder meer om er gedetailleerder achter te komen waarom een goede of slechte score wordt gegeven. Bouter: “Een adviseur kan een fantastisch gevoel van vertrouwen overbrengen op de klant maar toch een slecht advies geven. Andersom komt ook voor.” Het onderzoek van de klanttevredenheid zal zich ook uitstrekken naar de oriëntatiefase en het onderhoud door de adviseur nadat de hypotheek is gepasseerd. Uiteindelijk zal een steeds beter beeld ontstaan van de werkelijke advieskwaliteit, die volgens Bouter overigens al is verbeterd. “De opgaande lijn die wordt geconstateerd in het AFM-rapport over de kwaliteit van hypotheekadviezen, zien wij ook.”

Nu er steeds meer data beschikbaar komen, wil Independer.nl zelfs een prijs instellen voor het beste hypotheekkantoor. Bouter: “Met het toekennen van prijzen willen we laten zien waar het goed gaat, in plaats van met het vingertje te wijzen wat we in het verleden vaak hebben gedaan. Tegelijkertijd geeft het de consument een goed gevoel bij het Independer-merk.”

Verdienmodel
De data die via ‘Zoek Hypotheekadviseur’ worden verzameld, wil Independer.nl ook vermarkten als onderdeel van het verdienmodel dat bij de module nog volop in ontwikkeling is. Bouter geeft een paar voorbeelden: “Voor een aanbieder is het interessant om te weten dat er veel naar hypotheekadviseurs wordt gezocht in een bepaalde regio. Dan kan hij kijken of hij daar voldoende intermediair heeft aangesteld. Van aanbieders wordt ook steeds meer verwacht dat zij zorgvuldig zijn in hun aanstellingsbeleid. Hoe consumenten de adviseur ervaren, zoals zichtbaar gemaakt door ‘Zoek hypotheekadviseur’, zal een belangrijk onderdeel worden van de toetsing door aanbieders van de kwaliteit van de totale dienstverlening van intermediairs.”

Independer.nl zal vanaf 2011 ook vier keer per jaar een groot onderzoek houden en de geaggregeerde
gegevens ter beschikking stellen (uitgesplitst naar banken, hypotheekadviesketens en onafhankelijk
intermediair). Dit onderzoek beperkt zich overigens niet tot de module ‘Zoek hypotheekadviseur’, maar
betreft ook de rentevergelijkingsmodule.

Een ander stukje van het verdienmodel wordt gevormd door de contactbutton ‘Afspraak adviseur’, die de hypotheekadviseur straks kan afnemen en waarlangs de consument direct bij hem terecht komt. De adviseur betaalt hiervoor een volgens Bouter faire prijs. Vooraf, want de adviseur koopt bijvoorbeeld tien of 25 leads via zijn button in. Hij bepaalt via het extranet zelf wanneer de banner actief is. Zo kan hij zijn agenda managen.

Ook een bron van inkomsten vormt de aanbiedersadvertentie die sinds enige tijd op ‘Zoek hypotheekadviseur’ prijkt en waar volgens Bouter veel vraag naar is. Niet alle intermediair is blij met deze advertentie pal boven de scores. Independer handhaaft haar toch. Bouter: “Het is de beste positie gebleken. Bovendien leidt de advertentie, zo blijkt uit de cijfers, niet tot minder bezoekers op de profielpagina van het intermediair.”

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.