“Kwaliteitscheck zou meer ruimte voor toelichting moeten bieden”

Paul Rietveld werkt bij De Hypotheker in Noordwijk. Dit voorjaar heeft hij zijn vestiging aangemeld bij ‘Zoek Adviseur’. Hij is enthousiast over de module, maar aan de Kwaliteitscheck kan nog wel wat worden verbeterd.

Wat merken jullie als kantoor dat jullie op de site van Independer.nl bij Zoek Adviseur geprofileerd staan?
Wij zijn sinds een maand of vijf zeer intensief met Independer.nl bezig en we merken nu dat wij hier de vruchten van plukken. Op basis van onze positie bij Independer.nl krijgen wij klantafspraken binnen. Eén cliënt die een afspraak had bij een andere adviseur was zelfs bereid om bijna een uur te wachten. Ik zat in gesprek, maar hij wilde perse met ons het gesprek aangaan, terwijl de adviseur waarmee hij een afspraak had vlakbij het woonadres van de cliënt zat.

Hoe motiveer je je klant om een beoordeling of een kwaliteitscheck in te vullen op Independer.nl?
Ik vraag mijn cliënten altijd om een waardering te geven op basis van het adviesgesprek dat zij hebben gehad. Ik laat cliënten zien waar zij dit kunnen invullen. Daarnaast wordt er vanuit De Hypothekers Associatie een verzoek verzonden om de enquêtes in te vullen. Dit gebeurt twee weken nadat het hypotheekdossier is afgerond.

Hoe ga je om met een negatieve beoordeling?
Ik heb nog geen ervaring met een negatieve beoordeling. Ik vind het correct dat wij als adviseur commentaar kunnen geven op een negatieve beoordeling. Een mooie anekdote is de volgende: Cliënt en partner waren erg tevreden over het afgegeven advies en het traject dat zij doorlopen hadden. Het was een erg lastige casus, waarvoor wij uiteindelijk een passende oplossing konden aandragen. Maar toen cliënten de Kwaliteitscheck invulden, kwam hier een cijfer uit dat bij lange na niet hun eigen waardering haalde. Dat was zeer teleurstellend.

Wat zijn de verbeterpunten die je aan Independer.nl wilt meegeven?
Nu we het toch over de Kwaliteitscheck hebben: ik vind dat deze voor verbetering vatbaar is. Enkele vragen zijn zodanig gesteld dat het bijna niet mogelijk is om een juist antwoord te geven. Ook zijn er vragen bij die erg suggestief zijn. Een mooi voorbeeld is de vraag onder stap 7, de vraag over de koopsom AO (arbeidsongeschiktheid). Hier is geen ruimte om toe te lichten waarom de adviseur de koopsom heeft geadviseerd. Er wordt niet gesproken over een AO-verzekering op basis van premiebetaling. Kortom er zou meer ruimte moeten zijn om antwoorden toe te lichten!

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.