Independer.nl verwijdert opnieuw partijdige beoordelingen

Independer.nl tolereert geen enkele vorm van fraude en heeft daarom opnieuw alle beoordelingen van een hypotheekkantoor verwijderd uit de vergelijkingsmodule ‘Zoek hypotheekadviseur‘. Gebleken is dat de beoordelingen van dit kantoor in strijd zijn met de regels die Independer.nl hanteert voor het invullen van een beoordeling.

Beoordelingen mogen niet door een adviseur worden beïnvloed. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om valse beoordelingen of beoordelingen door eigenaren, samenwerkingspartners, werknemers, familieleden of vrienden van medewerkers van de kantoren. Ook beoordelingen die samen met de klant zijn ingevuld, zijn niet onpartijdig vindt Independer.nl. Dat geldt ook voor een beoordeling waarvoor een beloning is gegeven.

Joop Cohen, manager business unit Bancair van Independer.nl:
“Kantoren denken vaak dat het fraudedetectiesysteem ophoudt op het moment dat een beoordeling geplaatst is. Maar dat is alleen de eerste stap. Daarna begint het eigenlijk pas. Wij maken op basis van een aantal criteria, waarvan vele bepaald niet voor de hand liggen, een inschatting van de kans dat er iets mis is met beoordelingen van een kantoor. Bij een vermoeden van beïnvloeding doen wij een gericht onderzoek, waarbij geen enkel legaal middel wordt geschuwd. In verrassend veel gevallen blijkt er dan ook echt iets mis te zijn.”

Alleen in ernstige gevallen verwijdert Independer.nl alle beoordelingen van een kantoor. In plaats daarvan komt er een melding van partijdige beïnvloeding te staan. Helaas is het de laatste weken al vier keer voorgekomen dat zo’n maatregel genomen moest worden. De bekendmaking van het Beste Hypotheekkantoor 2011 zal daar een grote rol in hebben gespeeld.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.