Zijn nieuwe beoordelingen belangrijker dan oude beoordelingen?

Ja, nieuwe beoordelingen tellen zwaarder mee dan oudere beoordelingen. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je terug in onderstaande grafiek.

Weging
aantal maanden

Zo zie je dat bijvoorbeeld een nieuwe beoordeling volledig meetelt in de totaalscore en een beoordeling van 1 jaar zal ongeveer voor de helft meetellen. Is een beoordeling bijna 5 jaar oud dan zal deze nauwelijks meer meetellen in de totaalscore.*

Lees hier meer over de berekening van de totaalscore.

* Deze berekening wordt toegepast vanaf 4 april 2012 

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.