Independer.nl en Achmea gaan strategische alliantie aan

Vandaag hebben wij bekend gemaakt dat Achmea de grootste aandeelhouder van Independer.nl wordt. Achmea neemt per 1 januari a.s. de aandelen over van NPM Capital en Paerel die sinds 2007 de meeste aandelen in handen hadden. Het management van Independer.nl blijft voor 23% mede-eigenaar.

Het is best een heftige keuze die wij maken, maar we zijn er erg blij mee. Daarom willen we graag een toelichting geven op onze keuze en uitleggen hoe we onze objectiviteit en dienstverlening ook in de toekomst blijven garanderen en uitbouwen.

Een stukje geschiedenis: van transparantie naar gemoedsrust

In 1999 is Independer.nl opgericht om transparantie te brengen voor de consument. Internet maakte het mogelijk om het actuele aanbod van financiële producten inzichtelijk te maken voor de consument. Naast de vele onderzoeken en publicaties speelt de vergelijkingsmodule daarbij een grote rol. Mede als gevolg hiervan zijn in de loop der jaren premies gedaald en voorwaarden verbeterd.

Begin 2009 realiseerden we ons dat transparantie alleen niet voldoende was. Veel consumenten ervaren keuzestress bij het kiezen van de juiste verzekering en durven niet blindelings te vertrouwen op verzekeringen. En dat werd ons volgende doel: het creëren van gemoedsrust door te zorgen dat betrouwbare producten en diensten worden aangeboden, die de onzekerheid bij consumenten vermindert.

Daarom hebben we in 2010 onze site gemakkelijker gemaakt en de keuzestress gereduceerd door een top-3 beste prijs-kwaliteitsverhouding te introduceren. Ook hebben we samen met verzekeraars voor het eerst producten ontwikkeld, waarbij de klant echt centraal staat. Deze producten hebben van ons het Independer.nl keurmerk gekregen. De nieuw ingeslagen weg heeft voor een grote groei van Independer.nl gezorgd. Voor ons een bewijs dat we op de goede weg zijn.

Betere producten en betere dienstverlening

Samen met Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland, willen we verder werken aan het brengen van gemoedsrust. Met Achmea kunnen wij dit proces bovendien versnellen, met name door samen producten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften van de klant. Wij brengen daarbij onze kennis over de behoeften van consumenten en de data in. Achmea beschikt over de productkennis en ontwikkelingsmogelijkheden. Op deze manier willen wij een grote rol spelen in het verbeteren van de dienstverlening en het maken van producten die volledig vanuit het klantbelang zijn ontwikkeld. Samen willen we terugkeren naar de essentie van verzekeren: het creëren van gemoedsrust rond risico’s die je zelf niet kunt of wilt dragen.

Achmea is niet de enige die gebruik mag maken van onze kennis en data met betrekking tot onze bezoekers. Wij hebben met Achmea afgesproken dat ook andere verzekeraars en banken volledig van deze gegevens blijven profiteren. Dus ook met andere verzekeraars werken we maximaal door aan betere producten en dienstverlening.

Daarnaast zullen de producten van Achmea ook vaker vertegenwoordigd zijn in het aanbod van Independer.nl. Onze vergelijkingen en aangeboden producten worden daardoor vollediger.

De samenwerking met Achmea biedt ook mooie kansen op het gebied van gezondheidszorg. Achmea heeft veel kennis over de kwaliteit van zorgverleners. Independer.nl heeft veel ervaring met het online inzichtelijk maken van complexe materie voor de consument. Hieraan is grote behoefte bij consumenten. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorgverleners wordt steeds belangrijker. Vooral door de stijgende zorgkosten en de regiefunctie van verzekeraars bij het in de hand houden ervan.

Objectiviteit gewaarborgd

Ook al gaan we een strategische alliantie aan met een verzekeraar, de objectiviteit van Independer.nl blijft voor ons van levensbelang. Er verandert niets aan de manier waarop we opereren. Het belang van de klant blijft bij Independer.nl voorop staan, bij alles wat we doen.

Wel ontvangen we al sinds de oprichting een vergoeding van verzekeraars voor onze diensten. Op die manier kunnen we onze dienstverlening voor consumenten gratis houden. Daar komt nu bij dat Achmea per 1 januari 2012 meerderheidsaandeelhouder is bij Independer.nl. Om beide redenen zullen sommige mensen vinden dat we niet geheel onafhankelijk zijn. We spreken daarom liever van objectiviteit. Om die objectiviteit te kunnen blijven garanderen, is een Raad van Toezicht ingesteld onder voorzitterschap van Arthur Docters van Leeuwen. Deze raad gaat erop toezien dat Independer.nl het belang van de consument voorop blijft stellen, onder meer op het gebied van objectiviteit en privacy. De rol en taken van de Raad van Toezicht zijn formeel vastgelegd in een statuut.

Houd ons scherp

Wij dagen ook jou als consument uit scherp te blijven op onze objectiviteit. Elders op dit weblog hebben we een gedeelte ingericht waar consumenten hun ideeën over onze objectiviteit en mogelijke verbeteringen kwijt kunnen. Je kunt ook reageren en stemmen op voorstellen. Lees meer hierover in het artikel “Houd Independer.nl vlijmscherp”.

Kortom, wij zijn enthousiast over onze samenwerking met Achmea. En consumenten gaan de voordelen van onze samenwerking merken:

  • Betere producten die bijdragen aan de gemoedsrust van de consument: verzekeringsproducten waarop zij blindelings kunnen vertrouwen, zonder kleine lettertjes en addertjes onder het gras.
  • Meer inzicht in de kwaliteit van zorg die aangeboden wordt door de verzekeraars, zodat ze een betere afweging kunnen maken bij de keuze van een zorgverzekering.
  • Een vollediger vergelijking en een breder aanbod van producten.

Tot slot, Independer.nl blijft Independer.nl. We blijven een geheel zelfstandig bedrijf, met dezelfde klantfocus en idealen. Wij blijven zitten in ons prachtige Dudokgebouw in Hilversum en ook het management blijft hetzelfde.

Benieuwd hoe Achmea aankijkt tegen deze samenwerking? Bekijk dan hier het filmpje waarin Danny van der Eijk, lid van de raad van bestuur van Achmea, zijn visie geeft.

Bekijk hier alle informatie over de nieuwe aandeelhouder van Independer.nl.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.