Kwaliteitscheck nu nog gebruiksvriendelijker

Regelmatig krijgt Independer.nl vanuit de branche suggesties om de Kwaliteitscheck te verbeteren. Wij zijn daar blij mee, want dat betekent dat de Kwaliteitscheck wordt gebruikt.
Onlangs hebben we de vragenlijst op een aantal punten verbeterd. Wij hopen dat jouw klanten deze nog gemakkelijker kunnen invullen.

Doel en structuur verduidelijkt
De startpagina van de Kwaliteitscheck hebben wij herschreven. De tekst is nu gemakkelijker leesbaar en daardoor beter te begrijpen. Ook leggen we duidelijk uit wat de klant eraan heeft om de Kwaliteitscheck in te vullen.

Verder benadrukken we in de Kwaliteitscheck dat deze uit drie verschillende onderdelen bestaat:

  1. selecteer adviseur
  2. geef beoordeling
  3. check adviesgesprek

Adviseur aanwezig of niet
Om een betrouwbaar rapportcijfer te krijgen, hebben we eerlijk ingevulde Kwaliteitschecks nodig. Daarom vinden wij het belangrijk dat de klant de Kwaliteitscheck alleen invult, zonder aanwezigheid van de adviseur. Vanaf nu vragen wij meerdere keren aan de klant of de adviseur aanwezig is bij het invullen. Is dit het geval? Dan zien wij dit als beïnvloeding. Het cijfer dat de klant geeft, telt dan niet mee voor het kantoor.


Fase aangeven
Een oordeel geven over een hypotheekadviseur of het adviesproces is alleen mogelijk als het adviesproces vrijwel geheel is doorlopen. Als consumenten zich oriënteren op een hypotheek en daarover met een adviseur praten, is er geen sprake van een volwaardig adviestraject. Als een consument in deze fase zit, heeft het geen zin om de Kwaliteitscheck in te vullen.

Daarom vragen wij vanaf nu in welke fase hij zich bevindt. Geeft de klant aan nog in de oriënterende fase te zitten dan kan hij de Kwaliteitscheck niet verder invullen. Uiteraard leggen we dit in de Kwaliteitscheck uit. Ook vragen we of hij terug wil komen als hij wel hypotheekadvies heeft gehad.


Toelichting toegevoegd
Bij een aantal vragen in de Kwaliteitscheck hebben we een toelichting gevoegd. Bijvoorbeeld bij de vraag over het overlijdensrisico. Hier is de volgende toelichting bij gekomen:

Let op! Het is belangrijk dat de adviseur de bovenstaande situaties en risico’s met u bespreekt. Mocht één of meerdere van deze situaties niet voor u van toepassing zijn en dit is ook met uw adviseur besproken, kiest u dan voor ja.

Aanpassingen in overleg met AFM
Uiteraard blijven wij open staan voor feedback op de Kwaliteitscheck. Wij kunnen alleen niet garanderen dat deze suggesties (snel) worden opgepakt. De vragenlijst is in samenwerking met de AFM samengesteld. En daarom mogen wij niet zomaar vragen aanpassen of toevoegen. We verzamelen alle suggesties en bespreken deze met de AFM, als dat nodig is. De wijzigingen voeren wij door in de volgende versie van de Kwaliteitscheck. Je feedback is welkom op extranethypotheken@independer.nl.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.