Waarom verandert mijn totaalscore aan het begin van de maand?

Aan het begin van de maand kan het zijn dat je totaalscore veranderd is. Dit komt omdat nieuwe reviews en Kwaliteitschecks zwaarder meetellen dan oude beoordelingen. Iedere maand wordt de waarde van de beoordeling herberekend en iedere maand neemt de waarde iets af. Hierdoor kan je totaalscore veranderen.

* Het adviesjaar en de adviesmaand die de klant heeft ingevuld zijn leidend.

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.